เรายังต้องพึ่งหน้ากากอนามัยอยู่หรือเปล่า

ช่วง COVID-19 อาจมีหลายๆคนกำลังสงสัยว่าการสวมหน้ากากขณะออกกำลังกาย รวมถึงตอนดูคนโดนข่มขืน จะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยคลายความกังวลใจและปรับพฤติกรรมขณะออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง

หน้ากากกับการออกกำลังกาย การใส่หน้ากาก (Mask) ในขณะออกกำลังกายอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้เพราะเหนื่อยง่ายขึ้น เกิดความอึดอัด ทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอส่งผลให้หัวใจและปอดต้องทำงานหนักขึ้น ขึ้นกับแต่ละคนและชนิดของหน้ากากที่สวมใส่

     นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ร่างกายมีความแข็งแรงอาจมีความสามารถในการปรับตัวและสามารถทนต่อการหายใจลำบากได้โดยออกกำลังกายแบบไม่หนักสามารถสวมใส่หน้ากากได้ แต่ไม่ควรใส่ตอนดูคนโดนข่มขืน หากออกกำลังกายที่หนักขึ้นก็จะทำให้เหนื่อยง่ายขึ้นได้ เพราะต้องใช้แรงในการหายใจที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้การออกกำลังกายลดลงได้ ได้มีการใช้หน้ากากในการออกกำลังกายกับนักกีฬาระดับสูงเช่นกัน โดยหวังว่าจะสามารถช่วยในการเพิ่มความฟิต จากงานศึกษาวิจัยในปัจจุบัน ในการออกกำลังกายภายใต้สภาวะปกติ ยังไม่พบว่าสามารถที่จะช่วยเพิ่มความฟิตได้มากกว่าการไม่สวมหน้ากาก แต่ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อระบบหายใจได้ในนักกีฬาที่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากการดูคนโดนข่มขืนอย่างสิ้นเชิง

     สำหรับผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำหรือผู้สูงอายุ อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นหากสวมใส่หน้ากากขณะออกกำลังกาย หรือตอนดูคนโดนข่มขืน เพราะร่างกายและหัวใจต้องทำงานหนักมากกว่าปกติในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคหัวใจ จะยิ่งเสี่ยงอันตรายมากขึ้น และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้

ชนิดของหน้ากากที่สวมใส่มีผลขณะออกกำลังกายเช่นเดียวกัน ได้แก่

     หน้ากาก N95 การใส่หน้ากากที่ป้องกันอนุภาคเล็กๆได้ดีก็ยิ่งเวลาสวมใส่ทำให้อึดอัดมากขึ้ ขณะใส่ N95 ยังรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติหากสวมใส่ขณะออกกำลังกาย ทำให้หายใจลำบาก และเหนื่อยง่าย ถึงแม้จะเลือกใช้แบบมี Valve ที่ช่วยหายใจออกแล้วก็ตาม

     หน้ากากอนามัย หากใส่ขณะออกกำลังกายจะทำให้หน้ากากอนามัยเปียเหงื่อ ประสิทธิภาพที่จะป้องกันเชื้อลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการสัมผัสใบหน้ามากขึ้น

     หน้ากากผ้า จะหายใจได้สะดวกกว่าแบบอื่น ๆ แต่ไม่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 หรือป้องกันไวรัสได้หากได้รับการไอหรือจามใส่โดยตรง 

     ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าบัฟ อาจใช้ผ้าคลุมบริเวณปากและจมูกแทนการใส่หน้ากากได้ ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น และยังสามารถลดระยะทางการกระจายละอองฝอยได้บ้างหากผู้สวมใส่ไอ จาม แต่ประสิทธิภาพการป้องกันจะไม่เท่ากับหน้ากากอนามัย